Congo neemt wet aan die gratie verschaft aan rebellen

In Congo is gisteren een wet aangenomen die gratie verleent aan rebellen in het oosten van het land, waar de afgelopen jaren een bijna permanente staat van oorlog heerste. De wet is de jongste stap in een proces dat vrede en stabiliteit in Oost-Congo moet brengen.

De wet voorziet in gratie voor rebellen in de provincies Noord- en Zuid-Kivu, het centrum van de jarenlange strijd. In de Kivu’s zijn sinds 2006 naar schatting een miljoen mensen ontheemd geraakt. Circa 15.000 rebellen komen in aanmerking voor gratie.

De wet voorziet niet in amnestie voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De wet is dus niet van toepassing op Laurent Nkunda, de Congolese krijgsheer die jarenlang een rebellenbeweging in Oost-Congo aanvoerde. Nkunda, die in januari gevangen werd genomen na een gezamenlijk offensief van Congo en Rwanda, wordt verdacht van oorlogsmisdaden. Nkunda zit nu in Rwanda in de cel. Congo wil dat hij wordt uitgeleverd.

De wet is vooral bedoeld om rebellen uit Nkunda’s beweging te neutraliseren. Sinds Nkunda werd opgepakt, hebben rebellen uit zijn CNDP te kennen gegeven dat zij hun verzet willen opgeven in ruil voor amnestie. De rebellen moeten uiteindelijk opgaan in het Congolese regeringsleger. De leiding van de CNDP is overgenomen door Bosco Ntaganda, de ex-assistent van Nkunda. Ntaganda wordt door het Internationale Strafhof gezocht wegens oorlogsmisdaden. Hij werkt nu samen met de Congolese regering, in ruil voor niet-uitlevering aan het Strafhof.

De amnestiewet is evenmin van toepassing op de FDLR, de beweging van extremistische Hutu’s die na de genocide in Rwanda in 1994 naar Oost-Congo vluchtten. Het Congolese leger voert momenteel operaties uit tegen de FDLR. Daarbij wordt het „geadviseerd” door Ntaganda. (Reuters, BBC)