Rwanda herstelt relatie met Congo

Kigali, 7 mei. - Rwanda heeft een ambassadeur voor Congo benoemd, ruim tien jaar nadat beide buurlanden hun diplomatieke betrekkingen verbraken vanwege het uitbreken van een grote oorlog. Het besluit hiertoe van de Rwandese ministerraad is vanochtend bekendgemaakt via de radio. Rwanda en Congo verbraken hun banden in augustus 1998, toen een oorlog uitbrak die vijf jaar zou duren en enkele miljoenen levens zou eisen. De afgelopen maanden werkten beide landen al samen bij het bestrijden van rebellenbewegingen in Oost-Congo, wier aanwezigheid herhaaldelijk aanleiding was voor Rwanda om in Congo te opereren.