Relatie Rusland en NAVO slecht

Rusland en de NAVO staat weer lijnrecht tegenover elkaar. De spanningen spitst zich toe in Georgië. De aanleiding is een militaire oefening die de NAVO gisteren is begonnen in Georgië en die drie weken gaat duren. Het schaakspel lijkt vooralsnog gunstig uit te pakken voor Rusland.

pagina 6 en 7