Overijssel stemt in met verkoop van Essent Statenfractie boos op PvdA-bestuur

Provinciale Staten van Overijssel hebben gisteren in meerderheid (33-13) ingestemd met de verkoop van energiebedrijf Essent aan RWE. Voorwaarde daarbij is dat de Duitse energiereus zich houdt aan plannen van Essent voor investeringen in duurzame energie.

Komt RWE die afspraken niet na, dan moet het een boete betalen. Dit wordt op voorspraak van de Statenfractie van de PvdA vastgelegd.

Dinsdag beslissen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant over overname. De Provinciale Staten daar stemden onlangs met een nipte meerderheid (28-26) tegen verkoop van het Brabantse belang in Essent (30,8 procent). GS hebben de bevoegdheid de uitkomst van de stemming naast zich neer te leggen en alsnog tot verkoop over te gaan. De beslissing in Brabant is bepalend. Alleen bij verkoop van 80 procent van de aandelen gaat de overname door. Overijssel is met 18,7 procent de op een na grootste aandeelhouder.

Provinciale Staten van Overijssel bepaalden gisteren ook dat de provincie niet in 2020 maar al in 2017 de uitstoot van CO2 met 30 procent moet hebben verminderd.

Vervolg Essent: pagina 2

Statenfractie boos op PvdA-bestuur

Voor die CO2-reductie moet een „coördinerend energiebedrijf” worden opgericht. Statenlid Jan Jaap Kolkman (PvdA): „We willen dat onze plannen op dat gebied versneld worden uitgevoerd. Je moet dan denken aan investeringen in biogas, stimuleren van ontwikkeling van technologie en afspraken met woningcorporaties over het energiezuinig maken van woningen.” Op die twee voorwaarden wilde een meerderheid van de sterk twijfelende PvdA-fractie instemmen met de transactie.

Via het partijbestuur is druk uitgeoefend om tegen verkoop te stemmen wegens „de geringe duurzame ambities van RWE”. Statenleden van de PvdA ontvingen tot ergernis van Kolkman gisteren en tijdens een eerder debat sms’jes van een medewerker van partijvoorzitter Liliane Ploumen. Ook Statenleden in Noord-Brabant ontvingen dergelijke berichtjes en ook brieven. „Tegen ons aanpraten is prima, maar dit hoort niet”, vindt Kolkman.

Twee leden van de Overijsselse PvdA stemden tegen. Ook SP, eenmansfractie Solidara, SGP en een lid van ChristenUnie waren tegen.

In Noord-Brabant reageert VVD-fractievoorzitter Mieke Geeraedts verbaasd op het besluit in Overijssel. „Ze gaan voor het grote geld. Er is geen principiële discussie gevoerd over de vraag of je de energievoorziening wel uit handen moet geven.” VVD en PvdA speelden in Noord-Brabant een cruciale rol bij de stemming over de verkoop van Essent. De meeste VVD’ers waren tegen, net als de helft van de PvdA’ers.

PvdA-fractievoorzitter Piet Verrijt: „We moeten nu de beslissing van Gedeputeerde Staten afwachten. Ik denk dat het belangrijk is als die komen met garanties voor duurzaamheid.” Maandag praten de belangrijkste aandeelhouders van Essent over de toekomst van het energiebedrijf.