Experiment met biometrisch ID in Manchester

Inwoners van Manchester zullen zich dit najaar als eersten in het Verenigd Koninkrijk op vrijwillige basis kunnen aanmelden voor een identiteitskaart met biometrische gegevens. Voor de rest van de bevolking zal die mogelijkheid er pas in 2012 komen, maakte minister van Binnenlandse Zaken Jacqui Smith gisteren bekend.

Dat is opnieuw twee jaar later dan de bedoeling was. Het hoogst omstreden plan heeft al herhaaldelijk vertraging opgelopen. De regering betoogt dat invoering van de kaart goed is tegen fraude en helpt bij de bestrijding van het terrorisme. Ze heeft steeds in het midden gelaten of ze de kaart op den duur verplicht wil stellen.

Zowel de Conservatieven als de Liberaal-Democraten voeren er al jaren fel campagne tegen. De Tories hebben aangekondigd de invoering van de identiteitskaart te zullen schrappen als zij de volgende Lagerhuisverkiezingen winnen. Die staan voor uiterlijk volgend jaar juni op de rol. De Conservatieven noemen het zinloos zo’n kaart op vrijwillige basis in te voeren in één stad, waar natuurlijk ook veel mensen rondlopen die van elders komen.

Volgens hen is het hele project, waarmee vijf miljard pond (5,5 miljard euro) is gemoeid, geldverspilling. Bovendien koesteren ze principiële bezwaren omdat de invoering van zo’n kaart die burgers steeds bij zich moeten hebben de rechten van de burger zou ondermijnen. Om die reden zijn ook burgerrechtenorganisaties als Liberty er tegen.

Op een aanverwant terrein, dat van het bewaren van DNA-profielen in een grote database door de politie, heeft de regering vandaag enkele geringe concessies gepresenteerd. Tot dusverre bewaarde de politie voor onbepaalde tijd ook de profielen van mensen, minderjarigen incluis, die niet werden veroordeeld maar slechts door de politie naar het bureau werden meegenomen. Het Europees Hof verklaarde die praktijk eind vorig jaar onwettig. De regering stelt nu voor de profielen van mensen, die zelfs niet aan lichte vergrijpen zijn schuldig bevonden, na zes jaar te vernietigen. Voor onschuldigen die van zwaardere vergrijpen werden verdacht, zou het profiel na twaalf jaar vernietigd moeten worden. De voorgestelde aanpassingen van de regering leidden tot zeer kritische reacties van de Conservatieven en de Liberaal-Democraten. Die hekelden het feit dat DNA-materiaal van onschuldigen niet meteen werd vernietigd.