Werkgever beslist over deeltijd-WW

De beslissing over deeltijd-WW ligt uiteindelijk bij de werkgever en de individuele werknemers. Instemming van de bonden is niet vereist. Dit staat in het uiteindelijke besluit van minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken, CDA) over de invoering van deeltijd-WW, dat vandaag in de Staatscourant is gepubliceerd.

Vakbonden en werkgevers kunnen in geval van een conflict over deeltijd-WW het ministerie van Sociale Zaken vragen om bemiddeling in te roepen van het overlegorgaan Stichting van de Arbeid. Leidt dit binnen twee weken niet tot resultaat, dan mogen een werkgever en een individuele werknemer daarover afspraken maken zonder dat instemming van de bonden nodig is.

De minister heeft hiertoe besloten om langdurige impasses te voorkomen. Bedrijven die gebruik willen maken van deeltijd-WW verkeren immers al in economische problemen.

Vorige maand mislukten de eerste onderhandelingen over invoering van deeltijd-WW bij het bedrijf Alutech in Katwijk, dat alsnog dreigde bijna de helft van de 140 werknemers te ontslaan.

Alutech, bouwer van brandstoftanks voor vrachtwagens, wilde deeltijd-WW invoeren omdat de omzet van het bedrijf door de recessie met 70 procent daalde. Vakbonden gaven echter geen toestemming, ze eisten dat het loon van het personeel in deeltijd-WW tot 100 procent werd aangevuld. Vanmorgen zijn bonden en bedrijfsleiding het alsnog eens geworden over deeltijd-WW zonder aanvulling van het salaris.

Een werknemer in deeltijd-WW gaat er 15 procent in inkomen op achteruit. Wie in deeltijd-WW belandt, krijgt voor de helft WW en dat is 70 procent van het laatst verdiende loon. Voor de overige 50 procent blijft hij werken en krijgt daarvoor betaald.

„Ik kan ermee leven”, zegt FNV-bestuurder Wilna Wind over het besluit van de minister om bij onenigheid bemiddeling van de Stichting van de Arbeid in te roepen. Ze wijst op het uitgangspunt dat werkgevers en werknemers decentraal beslissen of deeltijd-WW een passend middel is. Lukt dit niet, dan beslissen de sociale partners in de Stichting van de Arbeid. Het is volgens Wind „ondenkbaar” dat partijen er in de stichting niet uitkomen. „Een verstandige oplossing”, zegt Niek Jan van Kesteren, bestuurder bij werkgeversorganisatie VNO-NCW. „Pas in het uiterste geval ligt het oordeel bij de werkgever en de individuele werknemer”.