Weer veel Q-koorts door mest van geiten

Het aantal mensen dat met Q-koorts besmet raakt, stijgt sinds enkele weken explosief. Uit cijfers van het Centrum Infectiebestrijding (CIb) blijkt dat huisartsen 228 besmettingen hebben gemeld bij de GGD’s. Het CIb verwacht dat het aantal besmettingen nog verder zal toenemen.

De helft van de besmettingen komt uit Noord Brabant. Geiten zijn de verspreiders van de bacterie. In Noord Brabant zitten op een relatief klein gebied veel geitenhouderijen.

Om de infectieziekte te bestrijden worden sinds 20 april 130.000 dieren verplicht gevaccineerd. Het duurt nog een jaar voor het effect hiervan zichtbaar is. Of de genomen maatregelen om de hygiëne in stallen te verbeteren ook werken, is nog niet gebleken.

Tot 2007 was de Q-koortsbacterie met gemiddeld tien ziektegevallen per jaar nog nauwelijks een probleem. Twee jaar geleden nam het aantal besmettingen plots sterk toe: 168 mensen werden ziek. Vorig jaar waren dat er meer dan duizend, waarop de dieren op beperkte schaal werden gevaccineerd. Ook werd de hygiëne in de stallen verbeterd, maar die maatregelen werkten onvoldoende.

Q-koorts is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Bij zwangere geiten veroorzaakt de koortsbacterie vroeggeboortes en abortussen. Bacteriën uit de placenta komen vervolgens in mest en stro terecht. Volgens Jim van Steenbergen van het CIb komt „een bom aan miljarden bacteriën vrij, die maanden actief blijven”. De mest en het stro worden drie keer per jaar ingedroogd en uitgereden. Het verwaaien van de mest zorgt voor verspreiding van de bacteriën, die mensen vervolgens inademen.

Meestal treden bij besmetting milde griepverschijnselen op, maar een aantal mensen krijgt acute hoofdpijn en hoge koorts. Een klein percentage loopt zelfs een longontsteking op. In de meeste gevallen gaan de verschijnselen vanzelf over, maar bij ernstige klachten is een antibioticakuur nodig.

Omdat het de afgelopen weken droog en zonnig weer is geweest, verwaaide de mest en bacteriën gemakkelijker. Het gaat waarschijnlijk niet alleen om nieuw uitgereden mest, maar ook om de oude toplaag.