Probleemkind geeft gedrag door

Rotterdam, 6 mei. - De kinderen van ouders die vroeger zelf een probleemkind waren, vertonen zelf ook vaker gedragsmoeilijkheden. Volgens onderzoeker Inge van Meurs van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam is de kans dat dergelijke kinderen ook probleemkind worden, meer dan toevallig. Van Meurs promoveerde vandaag op een onderzoek, dat zij deed onder kinderen die 24 jaar lang zijn gevolgd. Volgens Van Meurs hebben ouders die vroeger probleemkind waren, ook in hun volwassen leven nog vaak emotionele moeilijkheden. Daardoor zijn ze minder goed in staat kinderen op te voeden, waardoor het risico groter is dat kinderen in het gezin ook bij hulpverleners terechtkomen. Genetische aanleg en omgevingsfactoren spelen eveneens een rol.