Overijssel verkoopt Essent

De Provinciale Staten van Overijssel hebben met 33 tegen 13 stemmen het plan van gedeputeerden goedgekeurd om de aandelen Essent te verkopen. Overijssel is met 18,7% van de aandelen de tweede aandeelhouder in het energiebedrijf.

De overgrote meerderheid van leden van CDA, VVD, PvdA en Christenunie stemden voor het plan van GS uit Essent te stappen. Daaran werd de voorwaarde gesteld dat overnemer RWE concrete contractueel toetsbare voor duurzame energieopwekking geeft. SP, Groen Links en SGP waren tegen. Update. Ook Solidara was tegen.

CDA-gedeputeerde Rietkerk verdedigde het voorstel vrijwel letterlijk conform de Essent-argumentatie. Hij zei dat de aangenomen moties zijn beleid steunden. RWE investeert nu al meer in duurzame energie dan alle Nederlandse energiebedrijven bij elkaar, aldus de sterke man van het Overijsselse college.

Maandag komen de provinciale en gemeentelijke aandeelhouders in Essent bijeen. Dinsdag zijn Gedeputeerden van Noord-Brabant van plan een beslissing te nemen. Provinciale Staten stemden daar tegen de verkoop. Brabant is de grootste aandeelhouder (30,8%).

    • Marc Chavannes