Handel zeehondenbont binnen de EU verboden

De handel in zeehondenbont wordt binnen de EU verboden. Het Europees Parlement stemde gisteren in overgrote meerderheid voor een verbod. Formeel moeten ook de EU-lidstaten nog instemmen, maar dat is een formaliteit, aangezien er al een akkoord is tussen onderhandelaars van het parlement en de lidstaten.

De organisatie Bont voor Dieren verwacht dat het verbod een stevige klap is voor de zeehondenjacht in landen als Canada en Noorwegen. „Wij zijn ontzettend verheugd. In Canada verwachten ze dat dit een fatale klap is voor de zeehondenjacht”, aldus directeur Claudia Linssen.

De EU heeft bepaald dat de Inuit (eskimo’s) op kleine schaal producten uit de zelfvoorzienende jacht op zeehonden naar Europa mogen blijven exporteren. Ook doorvoer van zeehondenbont via de EU mag door blijven gaan. Dit betekent dat het EU-verbod minder strikt is dan het al bestaande Nederlandse handelsverbod. „Wij hadden natuurlijk liever gezien dat ook de doorvoer zou stoppen. Toch denken wij dat het verdwijnen van Europa als afzetmarkt zal leiden tot een forse beperking van de zeehondenjacht”, aldus Linssen.

Canada en Noorwegen kondigden eerder al aan een Europees handelsverbod te zullen aanvechten bij de Wereldhandelsorganisatie.

Het oorspronkelijke Europese voorstel bevatte een uitzondering voor handelaren die zeehonden op een „humane wijze” hadden gedood. Nederland vreesde daarop dat een mogelijk zwakker EU-verbod ook het al bestaande Nederlandse verbod zou verzwakken. Of dat nu in mindere mate nog steeds het geval is omdat het EU-verbod wel doorvoer toestaat is onduidelijk. Bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit was gisteren niemand bereikbaar voor commentaar.