Essent: vandaag Overijssel (18,7%)

DossierEssent.jpgVandaag, woensdag, vergaderen de Provinciale Staten van Overijssel over de voorgenomen verkoop van Essent aan het Duitse energiebedrijf RWE. De vergadering begint om 18.00 uur en is te volgen via de provincie-site.

Volgens het Brabants Dagblad hebben de Overijsselse Gedeputeerden zich vooraf gebonden aan de uitspraak van Provinciale Staten. Overijssel is de tweede eigenaar in Essent met 18,7% van de aandelen. In Noord-Brabant (30,8% in Essent) stemde de volksvertegenwoordiging met 28 tegen 26 stemmen tegen de verkoop aan RWE.

De Gedeputeerden lieten na de stemming weten dat zij die uitspraak zouden meewegen, maar hun eigen wettelijke bevoegdheid zouden kunnen nemen. De Brabantse GS besluiten 12 mei over de verkoop. RWE doet zijn bod van 9,3 miljard gestand als minstens 80% van de aandelen worden aangeboden.

De Essent-directie heeft na de teleurstellende stemming in de Brabantse Staten gewaarschuwd dat het bedrijf niet goed zelfstandig verder kan. Het bedrijf heeft overigens uitstekend gepresteerd.

Update. In de loop van de vergadering tekende zich een meerderheid van CDA, PvdA, VVD en Christenunie af vóór verkoop.

    • Marc Chavannes