'Eenheidsworstbenadering past niet bij zwangerschap'

Europese vrouwen moeten minimaal achttien weken zwangerschapsverlof krijgen. Tenminste, dat vindt eurocommissaris Špidla (Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen). Vandaag stemt het Europees Parlement over het voorstel. Aan de lijn is Jeanine Hennis-Plasschaert, Europarlementariër voor de VVD. Zij is tegen het voorstel van Špidla.

Waar stemt het parlement vandaag precies over?

„Over de minimale duur van het zwangerschapsverlof. Momenteel bedraagt deze veertien weken, de Europese Commissie wil dit oprekken tot achttien weken. Afhankelijk van amendementen die het parlement nog kan inbrengen, zou dit zelfs twintig weken kunnen worden.”

Wat betekent dit voor Nederland?

„Als het voorstel wordt aangenomen betekent het in ieder geval dat Nederlandse vrouwen recht krijgen op twee extra weken zwangerschapsverlof. Alleen is het de vraag of dit goed nieuws is. Nederland kent met zestien weken een relatief kort, maar wel volledig doorbetaald verlof. Het zwangerschapsverlof wordt in Nederland vooral gefinancierd door de werkgever. Hier is onvoldoende rekening mee gehouden. Met dit voorstel worden zwangere vrouwen duurder voor werkgevers. Dit zou de positie van jonge vrouwen op de arbeidsmarkt kunnen verslechteren.”

Bent u principieel tegen verlenging van het zwangerschapsverlof?

„Natuurlijk niet. Maar ik ben er wel principieel op tegen om details over het zwangerschapverlof op Europees niveau te regelen. Ik vind dat Europa zich alleen met grensoverschrijdende problemen moet bezighouden. Dit is nu bij uitstek een zaak die op nationaal niveau geregeld kan worden. Een Europese eenheidsworstbenadering past hierbij niet.”

Maar het voorstel past toch in de gedachte van een gemeenschappelijke arbeidsmarkt?

„Dit zou inderdaad een argument kunnen zijn, alleen wordt dit niet gebruikt. Bovendien moet er voor de lidstaten ook flexibiliteit zijn op het gebied van sociale wetgeving. We regelen de kinderopvang ook niet Europees.”

Denkt u dat u een meerderheid mee krijgt om tegen te stemmen?

„Nee, ik ben bang dat ik dit punt ga verliezen. Het is voor veel parlementariërs nu eenmaal een emotioneel onderwerp.”

    • Sander Heijne