Deeltijd-WW akkoord na weigering bonden

Den Haag. Een bedrijf kan met individuele werknemers afspraken maken over korter werken via de deeltijd-WW, als de werkgever blijft stuiten op ”oneigenlijk” verzet bij de vakbonden om daarmee in te stemmen. Dat blijkt uit de werkwijze rond een meldpunt dat minister Donner (Sociale Zaken, CDA) instelt voor meningsverschillen tussen sociale partners bij de aanvraag van deeltijd-WW. Eerder ontstond ophef bij werkgevers, omdat FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond alleen wilden meewerken aan deeltijd-WW als werknemers die minder gaan werken volledig worden doorbetaald. De bedoeling is juist om met behulp van WW-uitkeringen personeel tijdelijk minder te laten werken en zo de loonkosten voor bedrijven tijdens de economische crisis te verlagen.