Achterin klinkt gemopper over stemvee

Tijdens een debat proberen de Europese lijsttrekkers vooral onderscheidend te zijn. „U heeft de afgelopen jaren geen drol gedaan.”

Hij was vooral blij dat er nog „een paar idioten” waren die het land willen besturen, zei debatleider Prem Radhakishun. De kiezers die waren komen luisteren naar wat de kandidaten voor de Europese verkiezingen te vertellen hadden, waren gisteren in Den Haag minder welwillend.

Terwijl buiten de regen het uithoudingsvermogen van de aanwezigen op het Bevrijdingsfestival op de proef stelt, laten veel toehoorders in de bomvolle zaal van het Theater aan het Spui merken dat politici vooral gevoelens van frustratie bij hen oproepen. Aangespoord door Radhakishun – „u mag alles zeggen, zolang u geen krachttermen gebruikt” – laat het publiek zich gelden. Een vrouw beschuldigt Europa van medeplichtigheid aan genocide in Congo, omdat westerse fabrikanten daar grondstoffen voor mobiele telefoons weghalen: „Waarom praat u daar niet over?” Applaus is er voor een man die zich voorstelt als agrariër: „U heeft de afgelopen jaren geen drol gedaan.”

Het onderwerp van het debat is migratie en de Europese Unie. De kandidaten zijn ruwweg in twee kampen op te delen. Het kamp ‘Europa voor de Europeanen’ – de Unie kan nou eenmaal niet alle problemen van de wereld oplossen en is primair verantwoordelijk voor de welvaart van de eigen burgers – wordt vertegenwoordigd door VVD-lijsttrekker Hans van Baalen en CDA-lijsttrekker Wim van de Camp.

Het kamp ‘Europa helpt zichzelf door de wereld te helpen’ bestaat uit GroenLinks-lijsttrekker Judith Sargentini, D66-kandidaat Gerben-Jan Gerbrandy en PvdA-lijsttrekker Thijs Berman. Tegenhouden van arbeidsmigratie is onmogelijk en ook onwenselijk, de enige duurzame bestrijding van ongewenste immigratie ligt in het verbeteren van de omstandigheden in de landen van herkomst van immigranten.

Uitgenodigd maar afwezig is PVV-lijsttrekker Barry Madlener, wat Van Baalen de gelegenheid geeft de partij van Geert – „rattenvanger van Hamelen” – Wilders van lafheid te beschuldigen. Berman sluit zich er enthousiast bij aan. Nauwelijks aanwezig is SP-kandidaat Nicole van Gemert, die zich beperkt tot de opmerking dat ze niet tegen Europa is, maar juist voor. Voor een ander Europa, minder bureaucratisch en verspillend. Het levert haar een enthousiast applaus op. De pogingen van de politici zich te verantwoorden en zich van elkaar te onderscheiden lijken weinig effect te hebben. De agrariër: „Ik heb nog van niemand van u een reden gehoord om op u te stemmen. Wat is er nieuw aan wat u zegt?” Achterin de zaal moppert iemand iets over stemvee.

Na een uurtje gekissebis vraagt Radhakishun de aanwezigen naar hun oordeel over de politici. SP-kandidaat Nicole van Gemert lijkt met haar laat-de-anderen-maar-praten-tactiek het beste resultaat te hebben geboekt.

Een vrouw die zich als lerares voorstelt, is een van de overtuigden. Hoewel ze van niemand iets zinnigs heeft gehoord, weet ze precies op wie ze gaat stemmen: „SP natuurlijk!” Maar ook VVD’er Hans van Baalen boekt een onverwacht klinkende overwinning, met het binnenhalen van de ontevreden agrariër: „Hans van Baalen is mijn man!”

    • Derk Stokmans