Zacht weefsel gevonden in een dinobot

In een 80 miljoen jaar oud dijbeenbot van een dinosaurus zijn resten gevonden van bindweefsel. Dat bericht paleontoloog Mary Schweitzer van North Carolina State University in de jongste uitgave van het wetenschappelijk tijdschrift Science.

Schweitzer toonde het zachte weefsel aan in de eendenbekdinosaurus Brachylophosaurus canadensis. Het fossiel werd in 2006 ontdekt en in 2007 opgegraven in de Amerikaanse staat Montana. Schweitzer publiceerde sinds maart 2005 twee artikelen inScience over de ontdekking van bindweefsel en rode bloedcellen in een 68 miljoen jaar oude Tyrannosaurus Rex. Die resultaten zijn omstreden.

Organisch materiaal van gestorven dieren blijft in fossielen meestal niet bewaard. De plaats ervan wordt ingenomen door minerale afzettingen die alleen de vorm van het oorspronkelijke weefsel laten zien. De studies van Schweitzer zijn verrassende uitzonderingen die publiciteit hebben opgeleverd, maar ook kritiek.

Critici hebben in wetenschappelijke publicaties proberen aan te tonen dat het vermeende bindweefsel in werkelijkheid een bacteriële slijmlaag was. Ook is er in de monsters uit de T. rex-botten hemoglobine van struisvogels aangetoond, een zuurstofbindende stof in het bloed.

De monsters van de eendenbekdino heeft Schweitzer door twee onafhankelijke laboratoria laten testen. Ze heeft haar uiterste best gedaan te voorkomen dat botmonsters vervuild raakten. Ze gebruikte steriele gereedschappen en deed de monsters meteen in een verzegelde fles.

De voor bindweefsel kenmerkende weefselstructuur werd geanalyseerd met een elektronenmicroscoop. Acht stukjes van het kenmerkende eiwit collageen zijn geïdentificeerd door daaraan antilichamen te laten binden. Dat zijn moleculen die dieren aanmaken in reactie op lichaamsvreemde stoffen. In de massaspectrometer vertoonden de eiwitfragmenten een grote gelijkenis met stukjes collageen van vogels. Naast collageen, een veelvoorkomend eiwit in botten, vonden Schweitzer en haar collega’s in het dijbeen ook laminine, een eiwit dat spieren met botten verbindt en elastine dat botten verstevigt.