Weerstand tegen bonussen bij Shell

Olieconcern Shell riskeert een aanvaring met zijn aandeelhouders over de bonussen die zijn voorgesteld voor topman Jeroen van der Veer en andere leden van de raad van bestuur voor hun verrichtingen van het afgelopen jaar. Het invloedrijke bureau RiskMetrics, dat is gespecialiseerd in adviezen voor aandeelhouders, heeft volgens de Britse zakenkrant Financial Times aanbevolen tegen de voorstellen te stemmen.

Volgens RiskMetrics gaat het niet aan om extra beloningen aan de hoogste functionarissen te betalen omdat die de doelstelling voor dit jaar niet hebben gehaald. Shell eindigde het afgelopen jaar slechts als vierde van de vijf grootste olieconcerns ter wereld voor wat betreft de opbrengst voor de aandeelhouders. Afgesproken was vooraf dat er slechts een extra beloning voor de top zou worden uitgekeerd als Shell ten minste bij de beste drie was geëindigd.

Een speciale commissie onder leiding van Sir Peter Job, die voor de top van Shell de beloningen helpt vaststellen, stelde desondanks voor de helft van de bonus te geven omdat Shell nummer drie, BP, dicht op de hielen zat. Bovendien waren volgens de commissie de prestaties van Shell over de hele linie heel bevredigend.

Ook een andere instantie, de Britse Vereniging van Verzekeraars, heeft aandeelhouders gewaarschuwd dat de top van Shell de regels van goed bestuur mogelijk schendt. Vorig jaar kwam het ook al tot een conflict over de beloning voor een aantal leden van de raad van bestuur. Die voorstellen werden slechts ternauwernood – met 50,5 procent van de stemmen – aangenomen. Noch Shell, noch RiskMetrics was vanmorgen voor commentaar bereikbaar.