Vijf Nederlanders naar Top van Burgers

Brussel. Op 10 en 11 mei zullen vijf Nederlanders deelnemen aan de Europese Top van Burgers in Brussel. Zij gaan in debat met andere Europese burgers en met EU-beleidsmakers over hun aanbevelingen voor een economisch en sociaal sterk Europa. De top is onderdeel van een groot burgerraadplegingsproject. In maart hebben ongeveer 1.600 burgers in alle 27 EU-landen gedebatteerd over Europa. Dit leidde tot 270 aanbevelingen. Tot begin mei kunnen de deelnemers stemmen voor een top vijftien van aanbevelingen. Deze worden vervolgens door 150 burgers besproken op de Europese Top in Brussel en voorgelegd aan de Europese leiders. De vijf Nederlanders die naar Brussel gaan, hebben ook deelgenomen aan de raadpleging in Nederland. Daar werden tien aanbevelingen gedaan over onder andere beter onderwijs, het vergroten van het bewustzijn over Europa en een Europese politie naar FBI-model.