Robeco: houd aandeelhoudersmacht

Niet de aandeelhouders, maar de raden van commissarissen hebben „directe schuld aan het collectief falen van de financiële sector”.

Dit schrijft de topman van Robeco, George Möller, in een brief aan voormalig ING-topman Cees Maas. Hiermee neemt een van de grootste vermogensbeheerders in Nederland afstand van de lessen die de banken hebben getrokken uit de financiële crisis.

Maas was voorzitter van een commissie ingesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken, die onlangs een rapport uitbracht om het geschonden vertrouwen in de financiële sector te herstellen. De commissie bepleitte de macht van activistische aandeelhouders te beperken en bestuurders en raden van commissarissen van ondernemingen meer armslag te geven. Terugdringing van de invloed van aandeelhouders „zouden (wij) een onwenselijke ontwikkeling vinden”, schrijft Möller.

Möller erkent dat aandeelhouders „zeker niet zonder schuld” zijn. Hij laakt het gedrag van activistische aandeelhouders en beloningspakketten voor bestuurders om aandeelhouderswaarde te vergroten. Ook vindt hij dat aandeelhouders tekort zijn geschoten bij het uitoefenen van hun stemrecht.

Maar het advies van de commissie-Maas zal volgens hem leiden tot herstel van de ‘old boys networks’ die decennialang het bestuur van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen domineerden.

Möller stelt voor dat nieuwe aandeelhouders niet direct stemrecht kunnen uitoefenen, maar dat dit pas „na een zekere incubatietijd” mogelijk is. Hij noemt een periode van zes maanden.

    • Roel Janssen