Rapport: ranglijst hospitalen deugt niet

De populaire jaarlijkse ziekenhuistest van weekblad Elsevier is onbetrouwbaar, zeggen marktonderzoekers. Hun branchevereniging MOA zegt dat de test „ernstige gebreken” vertoont. „De kans is levensgroot aanwezig dat de resultaten van het onderzoek worden gemanipuleerd”, schrijft zij in een rapport.

Voor de ranglijst, die dit najaar weer verschijnt, laat Elsevier onderzoeker en adviseur Peter Lagendijk rondvraag doen onder ziekenhuispersoneel naar de eigen instelling en concurrerende ziekenhuizen. Elsevier verwerkt zijn gegevens tot ranglijsten. Lagendijk zegt daarover: „Op basis van mijn enquête kun je niet zeggen wie nummer één of twee of drie is. Ik neem daar afstand van, dat kunt u zeggen ja. Ik heb een andere dan een journalistieke verantwoordelijkheid.”

Chef Arthur van Leeuwen van de onderzoeksredactie van Elsevier zegt dat ranken wel degelijk mogelijk is. „Als je het niet doet, vraagt iedereen: wie is nou de beste?”

Raden van bestuur van ziekenhuizen moeten nu bepalen of ze met de test meedoen, en zo ja met hoeveel en welke medewerkers. Deze opzet maakt het onderzoek subjectief, beïnvloedbaar en niet representatief, vindt MOA-voorzitter Pieter Paul Verheggen.

Ziekenhuizen zitten „in een prisoner’s dilemma”, mailde directiesecretaris Pier Wijnja van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen onlangs aan directiesecretarissen van andere ziekenhuizen. „We vinden het onderzoek niet professioneel en willen eigenlijk niet meedoen. Maar als een paar ziekenhuizen besluiten niet mee te doen en de rest doet dit wel, eindigen deze ‘dapperen’ onderaan.”

Achtergrond en interview: pagina 2

Lees het rapport van MOA op nrc.nl/binnenland

    • Esther Rosenberg