'Meer openheid? De gegevens die er zijn, leest niemand'

Voorzitter Gunning van het AMC hekelt de vele ranglijsten. „Ik lees ze graag, maar dan in Cosmopolitan.”

Louise Gunning (Foto Hans van den Bogaard)
Louise Gunning (Foto Hans van den Bogaard) Bogaard, Hans van den

Louise Gunning is bestuursvoorzitter van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Ze vindt dat je ziekenhuizen niet zomaar met elkaar kunt vergelijken.

Waarom werkt uw ziekenhuis niet mee aan de jaarlijkse ranglijsten?

„We willen onze medewerkers en patiënten niet vragen om mee te doen aan onderzoek dat niet serieus is. Niemand heeft er iets aan. Ik lees ook graag lijstjes, bijvoorbeeld in de Cosmopolitan, over wie de mooiste schoenen draagt. Maar ik ben onderzoeker geweest en weet hoe belangrijk het is dat vragen goed geformuleerd zijn, en dat de verschillen tussen ziekenhuizen ook echt iets zeggen.

„Het is ieder jaar een tombola wie van de ziekenhuizen komt bovendrijven. Het vakblad Medisch Contact heeft eens een prachtig artikel gepubliceerd waarin de lijsten van het AD en Elsevier met elkaar werden vergeleken. Het was een volledige puntenwolk, er was geen enkel verband.”

Onderwerpt het AMC zich aan andere externe onderzoeken?

„Ja, aan de index van de zorgverzekeraars en de prestatie-indicatoren van de inspectie. Met de acht universitaire medisch centra laten we tweejaarlijks een extern bureau onderzoek doen naar patiënttevredenheid. Dat publiceren we.”

Welk ziekenhuis is het beste?

„Het ligt eraan waarnaar je kijkt. De een heeft de vriendelijkste ontvangst bij de balie neurologie, een ander de minste heroperaties bij darmkanker of de beste academische publicaties over genetica.”

Patiënten die willen weten in welk ziekenhuis ze het beste af zijn, komen daar niet uit.

„Dat begrijp ik. Er is zo veel informatie dat het ingewikkeld is om patiënten uit te leggen wat ze ermee moeten. Het hangt af van de klacht van de patiënt waar precies de expertise zit.”

Misschien is er te weinig informatie, bijvoorbeeld over sterftecijfers. Elsevier vroeg erom en krijgt ze niet.

„De index waarmee de sterftecijfers nu met elkaar worden vergeleken, is nog niet goed. Die is alleen valide als de aandoeningen die je vergelijkt meer dan 70 procent van alle sterftecijfers in een ziekenhuis uitmaken. Anders is het of je de AEX-index vergelijkt met de index in China.”

Zijn ziekenhuizen te weinig open?

„Een paar jaar geleden sprak ik erover op een congres. Alle mensen die zich met dit onderwerp bezighouden waren er: inspectie, verzekeraars, patiëntengroepen. Ik had alle openbare informatie over het AMC meegenomen: financiële jaarverslagen, kwaliteitsjaarverslagen, gegevens over infectieziekten, doorliggen en heropnames, klachten, tevredenheidsonderzoeken, ongevallen, bijna-ongevallen. Ik vroeg: wie van jullie leest dit? Niemand stak zijn hand op. Mensen vragen om openheid. Maar niemand leest de uitgebreide gegevens die er zijn. Daar word ik weleens moe van.”

    • Esther Rosenberg