Meer geld voor betere leraar

Staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) geeft 18 miljoen euro subsidie om talent bij aanstaande leraren te ontwikkelen. Scholen en lerarenopleidingen moeten daarvoor samen een subsidieverzoek indienen. De stimuleringsregeling maakt deel uit van de zogenoemde `kwaliteitsagenda` Krachtig Meesterschap. Van Bijsterveldt stelt hierin in totaal 100 miljoen beschikbaar voor versterking van de opleidingen van leraren.