Genezing, doop en stukje opwekking in Zwolle

God gaat grote dingen doen met Nederland en Trin effent de weg. De beweging sluit vandaag haar conferentie af. Schreeuwen, stampen, trillen. „Trin is van deze tijd.”

Harderwijk, 11 april 2009. Op de avond voor Pasen organiseert TRIN onder leiding van Mattheus van der Leeuw een zgn. Firenight. Met muziek en gebeden wordt stilgestaan bij de paasgedachte. Zo'n driehonderd mensen waren hierbij aanwezig. De bijeenkomst vond plaats in de kantine van RSG Harderwijk. Foto: Willem Sluyterman van Loo religie Harderwijk, 11 april 2009. Op de avond voor Pasen organiseert TRIN onder leiding van Mattheus van der Leeuw een zgn. Firenight. Met muziek en gebeden wordt stilgestaan bij de paasgedachte. Zo'n driehonderd mensen waren hierbij aanwezig. De bijeenkomst vond plaats in de kantine van RSG Harderwijk. Foto: Willem Sluyterman van Loo religie Sluyterman van Loo, Willem

Een vrouw in een lange witte jurk stormt naar voren, twee goudkleurige vlaggen in haar hand. „We gaan vanavond eerst eens lekker de Heer aanbidden met elkaar”, roept Mattheus van der Steen in de microfoon. Tweehonderd mensen reageren euforisch. Ze dansen, klappen en zingen. Handen gaan de lucht in, hier en daar knielen mensen om te bidden.

In de aula van de openbare middelbare school Slingerbos in Harderwijk organiseert Touch Reach and Impact the Nations, kortweg Trin, een Fire Night. „God gaat mooie wonderen doen”, zegt Van der Steen. „Kom naar voren en laat voor je bidden. Ik voel dat er vanavond christenen zijn die bang zijn voor de dood.”

Vijftien mensen stappen uit de rijen. Onder het gebed beginnen ze te trillen, ze schreeuwen en stampen met hun voeten op de grond. Het werk van de Heilige Geest die slechte geesten uitdrijft, volgens Trin.

Mattheus van der Steen (33), ooit maritiem officier, begon drie jaar geleden met Trin. Hij voelde zich door God geraakt en leeft in de verwachting dat Hij grote dingen in Nederland gaat doen.

Zijn organisatie telt nu 26 medewerkers. Haar wekelijkse Fire Nights, overal in het land, trekken al gauw zo’n 250 mensen. Dat is veel, voor een christelijke organisatie die zich niet wil binden aan een kerk.

Jan Sjoerd Pasterkamp, vicevoorzitter van de Nederlandse Pinksterbeweging, verklaart die animo. Het gaat, zegt hij, om „een jonge generatie christenen met een droom”. En kerken communiceren ouderwets. „Trin is eigentijds, transparant, kwetsbaar.”

Trin-medewerker Jop van der Bijl verklaart de naam Fire Nights: „We geloven in het vuur van de Heilige Geest.” Waar traditionele kerkdiensten nogal sober kunnen zijn, legt Trin op zijn bijeenkomsten nadruk op genezing van zieken, verdrijving van demonen en het ontvangen van visioenen. In de ‘charismatische’ beweging ligt de focus op het spectaculaire, waarbij voorganger en ‘aanbiddingsleider’ het publiek opzwepen.

Lenette Bom (57) gaat al twee jaar naar Trin-avonden. „De openheid en vrijheid van geest zijn fijn. Eerst was ik argwanend, maar toen heb voor me laten bidden. Heel bijzonder. De vrouw die met mij bad wist precies te vertellen wat er in mij omging.”

Nederland in vuur en vlam zetten voor Jezus, dat is wat Trin wil. Vandaag is de slotdag van de conferentie Heaven on Earth in de IJsselhallen in Zwolle. Op de website kondigde Trin aan: „God gaat Nederland bezoeken en tussen 2008 en 2010 een opwekking [iets wat dood is, komt tot leven] geven. [...] We verwachten een bijzondere uitstorting van zijn Geest.”

Volgens Van der Bijl is het al dagen feest in de IJsselhallen. „Fantastisch. Er zijn kinderen genezen, zestig mensen lieten zich dopen en ik denk dat we zo’n 6.000 bezoekers hebben geteld.” En de opwekking? „Een Amerikaanse spreker zei: ‘Ik zie dat hier een stukje opwekking begonnen is.’ Wij hopen dat de conferentie als katalysator werkt. Vandaag gaan we met duizend bezoekers de straten op om te evangeliseren.”

Trin gelooft in een opwekking. Volgens Van der Steen bidden mensen in het buitenland voor Nederland en verwachten kerkleiders in Nederland dat God iets gaat doen. Hij ziet meer signalen: het groeiende bewustzijn „dat er meer is dan alleen dit leven”, het aantal mensen dat zich tot het christendom bekeert en „een toenemend aantal wonderen”.

Cijfers heeft hij niet, erkent hij. „God gaat dit land zegenen en zijn Geest geven. Waarom dat per se nu moet gebeuren? Misschien is de wens vader van de gedachte. Maar het is niet alleen mijn wens, ook die van vele anderen. En ja, ook die van God.”

Trin treft ook weerstand. Kees van der Kooi, bijzonder hoogleraar theologie van de charismatische vernieuwing aan de Vrije Universiteit, noemt Trin „een christelijke BNN”. Volgens hem is het flauwekul dat God Nederland gaat bezoeken. „Dat doet hij elke dag al. God vereenzelvigen met het spectaculaire is een vorm van heidendom. God zit ook in het gewone leven. Daar gaat Trin aan voorbij.”

Willem Ouweneel, bioloog, filosoof en theoloog, is adviseur van Van der Steen. Volgens hem is het geloof in een opwekking theologisch verklaarbaar. „We leven in de eindtijd. Dat betekent dat Christus snel terug zal komen. Veel christenen verwachten in de eindtijd nog een bijzondere uitstorting van Gods Geest.”

Ook sceptici hebben Trin ontdekt. Goedgelovig.nl, een „gristelijk-satirische” website van „anonieme columnisten van breed-kerkelijke huize”, hekelt de aankondiging van de opwekking. „Erwin Krol heeft het op 23 mei 2007 ook al voorspeld in het Acht Uur Journaal.” Dezelfde website noemt de claim dat Trin al honderdduizenden tot de Heer bracht „megalomaan” en „ongeloofwaardig”. In Van der Steens filosofie zitten „onvolwassen, naïeve en manipulatieve elementen”.

De kritiek is niet besteed aan Eugenie den Boef (37). Op het einde van de Fire Night in Harderwijk zit ze buiten een sigaar te roken. „Ik heb net voor me te laten bidden. Deze week was ik erg depressief. Tijdens het gebed vloeide al mijn verdriet uit me en begon ik te trillen en te huilen. God kwam in mij en mijn pijn, ziekte en ellende gingen weg. Als ik God niet had, was ik er niet meer.”

    • Rick Timmermans