De eeuw van Sjakoo is verrassend actueel

Musical * * * * Sjakoo, door Beeldenstorm. t/m 31 juli. sjakoo.com
Musical * * * * Sjakoo, door Beeldenstorm. t/m 31 juli. sjakoo.com

Musical * * * *

Sjakoo, door Beeldenstorm. t/m 31 juli. sjakoo.com

Zelden bood een musical zo’n mooi uitzicht als Sjakoo: een openluchtvoorstelling op een ponton in het Oosterdok in Amsterdam, met de zeventiende-eeuwse praalpanden langs het IJ als achtergrond. Daar, op die zachtjes schommelende speelvloer met houtconstructies waarin allerlei verrassende interieurtjes blijken schuil te gaan, voltrekt zich een speels spektakel – gesitueerd aan het eind van de Gouden Eeuw, toen een zekere Sjakoo de schilderachtigste crimineel van de stad was.

Met de echte Sjakoo, die in 1718 werd veroordeeld en geradbraakt, heeft dit verhaal weinig te maken. Met de mythe, die hem na zijn dood tot een Robin Hood maakte die de armen liet meedelen in wat hij stal van de rijken, des te meer. In het script van Dick van den Heuvel wordt naar het heden geknipoogd vanuit het tijdsgewricht van Sjakoo: toen de welvaart week voor een crisis en de vroede vaderen de schuld op de schouders van de vele buitenlanders trachtten af te wentelen.

Van den Heuvel heeft die boodschap verpakt in een bruisend relaas waarin het gezag de vorm heeft aangenomen van de schout Banning Cocq en diens in kanariegeel gestoken adjudant Van Ruytenburg, zoals ze op De Nachtwacht werden afgebeeld door Rembrandt. Voorts worden de lijken van de gehangenen hier gefileerd door een zekere professor Tulp. En bovendien duikt nog ergens een raaskallende toneelspeler op die slechts in Vondel-verzen spreekt.

Die fleurige fantasie is de musical Sjakoo, op aanstekelijke meezingmuziek van Fons Merkies. Met spelers die stuk voor stuk de kluchtige kanten knap combineren met de spanning van de strijd tussen de schutterij en de havelozen. Lieuwe Roonder is een energieke, vrijgevochten Sjakoo wiens heldhaftigheid ook weleens te wensen overlaat. Hij wordt mooi op zijn nummer gezet door Hanneke Last, als de met hem samenspannende dochter van Banning Cocq.

De aandacht voor het unieke, authentieke uitzicht maakt zodoende al gauw plaats voor wat er op het ponton wordt vertoond. Zo bezienswaardig is dat.

    • Henk van Gelder