18 miljoen euro voor ontwikkeling leraren

DEN HAAG. Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) geeft 18 miljoen euro subsidie om talent bij (aanstaande) leraren te ontwikkelen. Scholen en lerarenopleidingen moeten daarvoor samen een subsidieverzoek indienen. Ten minste één school en één lerarenopleiding moeten een aanvraag samen indienen. Projectvoorstellen moeten voor 8 juni 2009 zijn ingeleverd, zo blijkt uit een mededeling van het ministerie van Onderwijs. De stimuleringsregeling is onderdeel van de `kwaliteitsagenda` Krachtig Meesterschap. Van Bijsterveldt stelt hierin in totaal 100 miljoen beschikbaar voor de versterking van de opleidingen van leraren. Leraren kunnen zich laten scholen in bijvoorbeeld taal, rekenen of bètatechnieken.