Dit is een artikel uit het NRC-archief

Politie, recht en criminaliteit

Vrij Internet 6 mei in Europees Parlement

Het Europees Parlement beslist 6 mei over de mate van vrijheid die burgers in de toekomst mogen verwachten bij het gebruik van internet. Hoezo? We bepalen zelf toch wel wat we zoeken en zeggen op internet? Dat is de vraag.

Volgens een aantal ingewijde actievoerders staat deze vrijheid op het spel als woensdag het zogenaamde Telecoms Package in tweede lezing wordt behandeld in het Europees Parlement. Je moet wel hardnekkig en deskundig zijn wil je de zaak kunnen volgen.

Als kandidaat-Europarlementariërs ergens onze stem mee verdienen dan is het wel met de toezegging dat zij zich het vuur uit de sloffen gaan lopen om het wetgevende werk tussen Parlement en Europese Raden van ministers veel toegankelijker te maken.

De telecom-zaak is een voorbeeld van een kwestie met mogelijk grote gevolgen en een volstrekt ondoorzichtige behandeling. Als je de website van het Parlement erover leest krijgen we als burger juist meer bescherming tegen ongewenste bemoeienis. De gealarmeerden vrezen dat internet providers en ‘content’ leveranciers ons via abonnementen in hun ommuurde tuin kunnen dwingen. Zoals abonnees van AOL en MSN vroeger beperkt waren tot hun internet-diensten.

Monica Horten heeft een paar schematische overzichten opgesteld die na lang zoeken wat mij betreft het verst komen om uit te leggen waar het over gaat en wat er aan de teksten intussen is gesleuteld. Een aardig voorbeeld van hoe Europese regels tot stand komen. Zie hier, hier en hier.

Een waarschuwende videoboodschap + oproep uw Europarlementariër te zeggen dat het u ter harte gaat: