Niet te voorkomen

Het vreselijke drama op Koninginnedag in Apeldoorn toont weer eens aan dat hoe veilig men zich ook waant, er altijd een eenzame dwaas kan zijn die een feest op dramatische wijze kan verstoren. Dat is spijtig genoeg nooit helemaal te voorkomen. Een groot compliment verdienen omstanders, politie en ambulancepersoneel die vlug ter plekke waren om de slachtoffers bij te staan en naar ziekenhuizen te brengen. Het bewijst hoe belangrijk en nodig hulpdiensten kunnen zijn bij calamiteiten.

    • Willem Vizee Tiel