Fraude met vuile grond in Limburg

Een bodemadviesbureau en twee grondverzetbedrijven in Limburg worden verdacht van gesjoemel met bodemrapporten en vervuilde grond. Het bodemadviesbureau is voor een jaar geschorst door Limburg, zo heeft een woordvoerder van de provincie vanochtend in de regionale pers bevestigd.

Limburg heeft sinds twee jaar een zogenoemd keteninterventieteam bodem. Voor 2007 werden vooral administratieve controles uitgevoerd. Sindsdien controleren medewerkers van het team de bedrijven daadwerkelijk. Met succes, aldus het team, waarin provincie, Rijkswaterstaat, gemeenten en de inspectie van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu samenwerken.

Leden van het team posten ongezien bij bedrijven of nemen zelf bodemmonsters. Ook volgen ze grondtransporten. Uit deze observaties bleek onder meer dat vervuilde grond terug in het milieu werd gebracht. Dat is immers goedkoper dan de vervuilde grond storten bij de officiële grondreiniger, aldus de provincie. Zo constateerden leden van het team hoe verontreinigde grond werd hergebruikt in een landschappelijk gebied, met alle risico’s voor milieu en grondwater van dien.

Voordat de leden van het team op onderzoek uitgaan, moet er wel een redelijk vermoeden van onregelmatigheden zijn. Het team in Limburg begon twee jaar geleden op experimentele basis. Het blijkt zo succesvol dat inmiddels vijf provincies over een dergelijk team beschikken met het doel foute bodembedrijven aan te pakken.

Het Limburgse team betrapte overigens vijf bedrijven op overtreding van de regels. Bij twee ervan kon niet worden bewezen dat ze opzettelijk fouten hadden gemaakt. (ANP)