Australië gaat krijgsmacht versterken

Australië koopt 100 Joint Strike Fighters en moderniseert zijn vloot om in de pas te blijven met de militaire expansie in Azië. Bij de aankondiging van de verhoging van de militaire uitgaven van zijn land, aan boord van het fregat HMAS Stuart in de haven van Sydney zaterdag, verklaarde premier Rudd dat de Australische defensie voorbereid moet zijn op iedere eventualiteit. Australië besteedt nu 22 miljard Australische dollar per jaar (11 miljard euro) aan defensie. Rudd wil die bestedingen met drie procent verhogen. Hij kondigde verder aan dat de Australische bijdrage aan het NAVO-bondgenootschap met eenderde zal worden verhoogd van 1.100 miljoen dollar tot 1.550 miljoen dollar per jaar.

„Het is belangrijk dat [...] de Australische Defensie Macht voorbereid is op uiteenlopende gebeurtenissen die kunnen voortvloeien uit de expansie van land- en zeemachten in onze regio”, zei Rudd.

In het strategische plan dat ten grondslag ligt aan de majeure uitbreiding van de defensieuitgaven worden de opwarming van de aarde, en de tekorten aan brandstof, water en voedsel aangewezen als mogelijke bedreigingen van de vrede in de wereld omdat landen de toevoer van noodzakelijke hulpbronnen zullen willen veiligstellen.

Australië verwacht dat wereldmachten elkaar de heerschappij zullen betwisten op de Indische Oceaan, die aan belang wint als transportkanaal van onder andere olie van het Midden-Oosten naar Azië.

Australië, dat een nauwe band onderhoudt met de Verenigde Staten, sluit geen enkel land uit als mogelijke militaire bedreiging.

Het defensieplan van de regering-Rudd voorziet in de bouw van een Australische zee- en luchtmacht die iedere strijd om de veiligheid van Australië ver buiten de kusten van het eigen land zal beslechten.

In dit kader wordt de huidige vloot van zes onderzeeërs vervangen door 12 lange-afstandsonderzeeërs, die zullen worden gebouwd in eigen land. Australië, dat atoomenergie heeft verboden, zal geen gebruik maken van atoomonderzeeërs. Wel zullen de huidige 12 fregatten vervangen worden door eenzelfde aantal grotere oorlogsschepen.

De oppositie van de Liberal Party heeft de regeringsplannen bekritiseerd omdat niet zou worden aangegeven hoe het nieuwe materieel zal worden betaald. Oppositieleider Turnbull zei tegen verslaggevers in Sydney: „Niemand die de plannen heeft gelezen, gelooft dat de regering [...] weet hoe deze dramatische expansie van ons militair materieel moet worden betaald.” (AP)