Amersfoort kijkt zelf naar kennis van arts

Eind dit jaar komt er een zwarte lijst van slecht functionerende medici.

Een ziekenhuis in Amersfoort houdt zelf al de antecedenten van artsen bij.

Registratie van de kwaliteit van artsen is zo zwak, dat het Meander Medisch Centrum in Amersfoort het maar zelf doet. Voordat een arts er mag werken, krijgt hij te maken met vele procedures en onderzoeken.

Eerst checkt het ziekenhuis zijn diploma’s en vraagt eerdere bazen hoe hij zijn werk heeft gedaan. Als dat goed gaat, dient hij een toelatingsovereenkomst te tekenen en krijgt hij een contract van een half jaar. Na deze zes maanden besluit Meander de arts pas in vaste dienst te nemen na een reeks gesprekken met mensen die hem in die periode zagen: huisartsen, collega’s, experts, managers en afdelingshoofden. Nadat zijn werkdossier is bekeken, moet de arts verantwoording afleggen voor de selectiecommissie.

Dit ziekenhuis heeft geleerd van een affaire bij een van de ziekenhuizen waaruit het is ontstaan: het Eemland Ziekenhuis, waar midden jaren negentig mogelijk tien vrouwen en baby’s zijn overleden door slecht functionerende gynaecologen. Iets wat overigens nooit is hard gemaakt.

Na de fusie van Eemland Ziekenhuis en Medisch Centrum Molendael in Soest in 2002 kreeg het ziekenhuis de naam Meander. Sinds die fusie hoefde geen arts of verpleegkundige weg wegens slechte prestaties, zegt een woordvoerder van Meander. Landelijk werd alleen al vorig jaar van acht artsen de bevoegdheid afgepakt en kregen er negen een schorsing, van wie vier voorwaardelijk.

Eind dit jaar komt het ministerie van VWS met een zwarte lijst van zorgverleners uit acht sectoren: onder meer huisartsen en andere specialisten, psychotherapeuten, verpleegkundigen, tandartsen en verloskundigen. Als ze door een tuchtrechter zijn geschorst of uit hun beroep gezet, komen ze op deze lijst.

Om zwak functionerende artsen beter in de gaten te houden, is het ministerie ook bezig om een maas in de wet te dichten. Nu is het onmogelijk een arts die in Nederland zijn diploma heeft behaald en in het buitenland is veroordeeld, uit zijn beroep te zetten. Binnenkort maakt het ministerie dat wél mogelijk.

Het Europees Parlement nam onlangs een amendement aan van Dorette Corbey voor koppeling van alle artsenregisters in de Europese Unie, waardoor een Europese zwarte lijst ontstaat. De PvdA’er beseft dat het nog erg lang kan duren voordat deze lijst er ook is. „Lidstaten hebben vaak zelf niet eens een landelijk overzicht”, zegt Corbey. „De regionale tuchtcolleges in bijvoorbeeld Frankrijk zijn erg autonoom. In Parijs hebben ze geen zicht op wat er gebeurt.”

Als er een goede zwarte lijst was, zou het Scheper Ziekenhuis in Emmen zijn behoed voor het drama waarbij zes doden vielen, vindt Corbey. „Dat denk ik zeker: ‘Emmen’ was op deze manier te voorkomen geweest.”

    • Frits Baltesen