Woestijn vol spiegels

De correcte bespreking door Michiel van Nieuwstadt van het boek Woestijnstroom, de belofte van Kramer Junction, auteur Rijkert Knoppers, wordt ontsierd door de laatste zin, die luidt: `Overheden zullen met tientallen of honderden miljarden over de brug moeten komen om tenminste een deel van het westen te voorzien van woestijnstroom.`Hieruit blijkt het nog steeds wijd verbreide misverstand dat nieuwe technologieën die nog niet rendabel zijn alleen op grote schaal kunnen worden ingevoerd door subsidies uit de staatskas. Het grote succes van wind- en zonne-energie in Duitsland toont aan dat het anders, en veel effectiever kan. De netwerkbedrijven zijn daar wettelijk verplicht om alle geproduceerde duurzame elektriciteit aan te kopen voor een vaste kilowattuurprijs die 20 jaar vast ligt. De hoogte van de prijs is afhankelijk van de technologie. In landen als Duitsland en Spanje worden de windparken, zonnepanelen en spiegelcentrales gefinancierd door private investeerders omdat de wettelijk vastgestelde kilowattuurtarieven investeringen in duurzame energieopwekking aantrekkelijk maken. Het staatsbudget heeft hier niets mee te maken.

Dr. Evert du Marchie van Voorthuysen Stichting GEZEN, Groningen

    • Dr. Evert Du Marchie van Voorthuysen