Toelichting bij het Sloveens-Kroatische geschil

Illustraties Cyprian Koscielniak
Illustraties Cyprian Koscielniak Koscielniak, Cyprian

Het artikel over het Sloveens-Kroatische grensgeschil (NRC Handelsblad, 24 april) vereist enige toelichting. Alle kandidaat-landen van de EU behoren blijk te geven van respect voor de goede betrekkingen met hun buurlanden en zich in te zetten voor een oplossing van bilaterale kwesties. In het verleden heeft ook Slovenië de Europese Commissie moeten overtuigen dat het zijn best had gedaan om het grensgeschil met Kroatië op te lossen - iets wat in 2001 dan ook formeel is vastgelegd. Slovenië was toen bereid een compromis te onderschrijven, maar Kroatië zag naderhand weer af van dit akkoord - ondanks de mondelinge overeenstemming tussen de twee toenmalige premiers.

In de publieke beeldvorming gaat het om de zoveelste onbegrijpelijke Balkanruzie, maar de vraag luidt kort gezegd hoe in het noorden van de Adriatische Zee, eens gelegen in de ongedeelde Joegoslavische territoriale wateren, de maritieme grens moet worden bepaald. (De kaart bij het artikel verbeeldt overigens de Kroatische kijk op het geschil.) Slovenië wenst zijn rechtstreekse toegang tot de internationale territoriale wateren te behouden - een recht dat het al sinds de tijd van het voormalige Joegoslavië bezit. Wij kunnen maar heel moeilijk begrijpen waarom Kroatië wil dat Slovenië afstand doet van deze autonome verbinding met de open zee, die ook onmisbaar is voor de enige commerciële haven van Slovenië, Koper.

Afgelopen najaar verzuimde Kroatië documenten uit de toetredingspapieren voor de EU te verwijderen die - bij een Sloveense goedkeuring - zouden betekenen dat de grens die Kroatië trekt een EU-stempel zou krijgen. Daardoor kon Slovenië niet instemmen met een voortzetting van de toetredingsonderhandelingen. Het is inmiddels overduidelijk dat de toetredingsonderhandelingen met Kroatië het beste kunnen worden voortgezet door het bilaterale grensgeschil eens en voor altijd op te lossen voordat Kroatië tot de EU toetreedt.

    • Leon Marc Ambassadeur van Slovenië