Tarief ProRail ligt niet vast

Goederenvervoerders die gebruiken maken van het spoor in Nederland moeten voortaan kunnen onderhandelen met spoorbeheerder ProRail over de tarieven om gebruik te maken van het spoor. Dat heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) bepaald in een langlopend geschil tussen vervoersbedrijf DB Schenker en ProRail, het bedrijf dat het spoornet in Nederland beheert.

Vervoersbedrijf DB Schenker, voorheen Railion, diende eind 2005 een klacht in bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) tegen spoorbeheerder ProRail, omdat die de tarieven opeens verhoogde. De NMa stelde DB Schenker in het gelijk, maar ProRail stapte naar de rechtbank. Die stelde ProRail in het gelijk. DB Schenker en de NMa gingen daarop in beroep bij het CBB die uiteindelijk de uitspraak van de rechtbank vernietigde.

Ieder jaar stelt staatsbedrijf ProRail een zogeheten netverklaring op waarin staat wat de tarieven zijn voor het gebruik van het spoor en spoorvoorzieningen. De klacht van DB Schenker was dat met deze netverklaring eenzijdig de prijzen worden vastgesteld door ProRail en dat er geen onderhandelingen mogelijk zijn. Het CBB, het hoogste rechtsorgaan op het gebied van sociaal-economisch bestuursrecht, heeft nu geoordeeld dat de vervoerders met spoorbeheerder ProRail moeten kunnen onderhandelen over de prijs voor het spoorgebruik.

Onlangs heeft ook de NS een klacht bij de NMa ingediend tegen ProRail. Volgens de NS heeft ProRail de tarieven voor 2010 plotseling met 17 procent verhoogd, zonder dat duidelijk is waar deze prijsstijging door veroorzaakt wordt. ProRail laat in een reactie weten op dit moment geen gevolgen van de uitspraak te zien voor andere zaken. De NS was niet bereikbaar voor commentaar.