Schokkende interpretatie van het Joods-zijn

Als burger van Israël en deskundige op het gebied van zionisme en het Midden-Oostenconflict wil ik reageren op het artikel van Roel Schrijvers op de Opiniepagina van 20 april, `Helaas, zionisme discrimineert`. Het artikel bevat slechts pure anti-Israëlpropaganda en bijna iedere zin bevat een onwaarheid. Hierbij enige voorbeelden met de bijbehorende rectificatie:

Shimon Peres was geen president in 2001, maar werd dat in 2007. Ook liet hij zich nooit positief uit over Durban.

Het Joods Nationaal Fonds (JNF) bezit geen 92 procent van alle land in Israël maar 13 procent. Alle gronden werden legaal aangekocht.

”Joodse mensen wereldwijd” zijn geen eigenaar van gronden in Israël, maar het JNF, de Israëlische regering, Joodse en Arabische burgers.

Niet-Joden kunnen in tegenstelling tot wat Schrijvers beweert, net als Joden land leasen en bewerken in Israël.

Het Joods Agentschap werd niet in 1952 opgericht maar in 1929.

Joden ”wereldwijd” krijgen geen Israëlisch burgerschap wanneer ze ”voet in Israël zetten”, maar kunnen het burgerschap verkrijgen op verzoek.

”Joodse nationaliteit” bestaat niet, wel de Israëlische nationaliteit. Hiervoor komen Joden en niet-Joden in aanmerking. Onlangs werd aan Darfurvluchtelingen het staatsburgerschap gegeven.

Niet-Joodse burgers in Israël hebben dezelfde rechten als Joden, slechts immigranten krijgen tijdelijk overheidssteun die andere burgers niet genieten. Stemrecht, onderwijs, recht op huisvesting, werk en land leasing zijn een paar voorbeelden van gelijke rechten.

Het meest schokkende was Schrijvers` interpretatie van het Jood-zijn. Hij ziet het als een religieuze overtuiging. Joden delen echter een geschiedenis, cultuur, traditie en vormen een natie. Jood kun je zijn door afstamming of vrijwillige toetreding. Joden kunnen blank of zwart zijn. De Israëlische Joden kwamen uit 100 landen over de hele wereld.

    • Joods Agentschap Jeruzalem