Rare vergelijking over proefdierengebruik

Met ergernis heb ik de bijdrage van de heren Smit en Wiggers gelezen over proefdierengebruik (Opiniepagina, 24 april). Omdat we meer huismuizen doden dan proefmuizen, mogen we met dierproeven doorgaan. Wat een kromme vergelijking. Als we dat doortrekken in het absurde: omdat in Afrika meer mensen sterven van de honger dan hier door anorexia, hoeven we niets aan deze ziekte te doen. Dat slaat helemaal nergens op. Proefdiervrij is ook voorstander van gezondheid en veiligheid voor mens, dier en milieu. Maar laten we er met z`n allen naar streven om dierproeven te vervangen door proefdiervrije technieken. Dat is voor iedereen beter, niet alleen voor de proefdieren.

    • Marja Zuidgeest