Levert mijn gift aan een goed doel straks nog een aftrekpost op?

In de onlangs ingediende nieuwe Wet erf- en schenkbelasting worden de eisen voor de fiscale erkenning van goede doelen strenger. Op dit moment wordt een organisatie als fiscaal goed doel erkend als ze voor meer dan de helft in het algemeen belang werkt. Gulle gevers kunnen profiteren van de giftenaftrek in de inkomstenbelasting; de instelling hoeft geen schenkbelasting te betalen. De regeling geldt uiteraard voor het Rode Kruis. Maar ook voor veel sportverenigingen, zangkoren en clubhuizen, die zowel een maatschappelijke functie vervullen als hun leden een leuke vrijetijdsbesteding bieden. Maar vanaf 1 januari 2010 lopen veel donateurs de voordelen in de inkomstenbelasting mis. Een goed doel krijgt alleen fiscale erkenning als het zich volledig op het algemeen belang richt. Elke charitatieve instelling moet dat binnenkort tegenover de belastinginspecteur aantonen. Het is al zeker dat dan enkele duizenden goede doelen afvallen.

Meer info: www.nrc.nl/geld