Klokkenluider Petten krijgt 2 ton van VROM

Klokkenluider Paul Schaap uit Anna Paulowna ontvangt 200.000 euro van het ministerie van VROM. Schaap bevestigde gisteren een bericht hierover in Binnenlands Bestuur. Het ministerie kon gisteren nog geen reactie geven. Schaap had bij het ministerie een claim van 800.000 euro ingediend ter compensatie voor inkomstenderving en pensioenbreuk. De 200.000 euro die hij ontvangt, is een genoegdoening voor zijn 300.000 euro aan misgelopen pensioengelden. ”Het dekt voor een groot deel mijn pensioentekort”, vertelt Schaap. ”Ik had graag meer ontvangen, maar ben hier ook blij mee. Paul Schaap bracht eind 2001 een zwartboek uit waarin hij de veiligheid van de kernreactor in Petten aan de orde stelde. Uiteindelijk verloor hij daardoor zijn baan. Volgens de klokkenluider stelde toenmalig minister Jan Pronk (VROM, PvdA) hem daarna een functie bij het ministerie van VROM in het vooruitzicht. Omdat het departement daarvan nooit werk heeft gemaakt, diende Schaap vorig jaar een klacht in bij de Nationale Ombudsman. Op zijn advies diende Schaap vervolgens de claim in. Schaap levert momenteel een actieve bijdrage aan de totstandkoming van een goede wettelijke regeling voor klokkenluiders.