Implantitis is nieuwe mondziekte van het implantatentijdperk

Kunstkies op implantaatschroef. foto hollandse hoogte Implantitis is nieuwe mondziekte van het implantatentijdperk Mandatory Credit: DAVID MARSDEN / Rex Features Ltd. L-R THE OLDER STYLE THICKER DENTAL IMPLANTS AND THE NEW THIN STYLE IMPLANT BY DR TARIQ IDRIS MINI DENTAL IMPLANT DENTURES, BRITAIN - OCT 2002 DENTISTRY DENTAL HEALTH TREATMENT DENTURE FALSE TOOTH TEETH IMPLANT
Kunstkies op implantaatschroef. foto hollandse hoogte Implantitis is nieuwe mondziekte van het implantatentijdperk Mandatory Credit: DAVID MARSDEN / Rex Features Ltd. L-R THE OLDER STYLE THICKER DENTAL IMPLANTS AND THE NEW THIN STYLE IMPLANT BY DR TARIQ IDRIS MINI DENTAL IMPLANT DENTURES, BRITAIN - OCT 2002 DENTISTRY DENTAL HEALTH TREATMENT DENTURE FALSE TOOTH TEETH IMPLANT MARSDEN, DAVID;Hollandse Hoogte

De succesvolle introductie van tandheelkundige implantaten gaat gepaard met een nieuw probleem, een mondinfectie die peri-implantitis wordt genoemd. De implantaten kunnen daardoor los raken en uiteindelijk uit de mond vallen. Ook verdwijnt er kaakbot door de infecties. Dat blijkt uit een literatuuronderzoek (Nederlands Tijdschrift Tandheelkunde, april). De schrijvers ervan noemen een aantal redenen voor de toename van de infecties. Jaarlijks worden meer implantaten geplaatst, in Nederland bijvoorbeeld 125.000 per jaar. Maar ook het feit dat meerdere ervan tegelijkertijd kunnen worden aangebracht (zodat de infectie zich beter kan ‘nestelen’) en het groeiend aantal, vaak oude, mensen dat die voorzieningen al langer dan tien jaar in de kaken draagt, kunnen redenen zijn dat de nieuwe gebitsziekte vaker wordt gediagnosticeerd.

Tandheelkundige implantaten zijn in feite kunsttandwortels. Tanden en kiezen zitten met hun wortels in boven- en onderkaak verankerd. Gaat die wortel verloren, dan kan de tandarts pinnen in de kaak zetten – tegenwoordig zijn dat titaniumschroeven – waarop een kunsttand of -kies wordt gemonteerd. Ondanks de lange levensduur komen breuk van schroeven en ontstekingen van tandvlees en kaakbot frequent voor. Peri-implantitis komt vaker voor bij rokers, bij mensen met een verminderde weerstand en met een tandvlees- en kaakbotziekte. Genetische factoren spelen ook een rol en daarnaast een ongecontroleerde diabetes mellitus.

De infectie leidt tot verlies van kaakbot. Het kostbare implantaat gaat dan los staan en moet soms worden verwijderd. Schaarse internationale gegevens wijzen uit dat 16 tot 20 procent van de implantaatdragers aan zo’n infectie lijdt.

Tandimplantaten zijn overigens wel een succes. Volgens het CBS hadden in 2008 al zo’n 800.000 Nederlanders één of meer van die kunstwortels in hun mond. Uit onderzoek blijkt dat deze bijna allemaal langer dan 5 tot 10 jaar in de mond blijven zitten. Ruim 96procent van de implantaten voldeed na vijf jaar zonder complicaties.

Belangrijk is vooral dat de infectie wordt opgeheven. De behandeling gebeurt doorgaans met antibiotica, al dan niet gecombineerd met de verwijdering van ontstoken weefsel. Soms wordt een om het implantaat ontstane holte schoongemaakt en opgevuld met kunstbot. Maar schoonmaken door gebruik van een spoelmiddel werkt vaak ook. In enkele onderzoeken bleek zo’n eenvoudige behandeling even effectief als een complexere en veel duurdere behandelmethode. M.A.J. Eijkman

    • M.A.J. Eijkman