Het Nasca trofeeraadsel

Het Nasca trofeeraadsel Het volk der Nasca vond dat leuk: schedels aan een touwtje. Het draagtouwtje ging door een speciaal geboord gaatje in het voorhoofd. Als een soort trofeeën. De Nasca hadden een machtig rijk in Peru, tussen het jaar nul en 900, als voorgangers van de Inca’s. Waarschijnlijk werden de schedels gebruikt als symbolen van kracht en vruchtbaarheid. Maar van wie waren die schedels? Al 80 jaar maken geleerden er ruzie over. Het waren overwonnen tegenstanders, zegt de ene partij. Welnee, zegt de andere partij, het waren zorgvuldige vereerde voorouders! Onderzoekers hebben nu bij een groot aantal schedels gekeken naar chemische stoffen in het bot. Conclusie: ze komen uit de streek waar ze gevonden zijn. Waarschijnlijk voorouders dus. (HS

Het volk der Nasca vond dat leuk: schedels aan een touwtje. Het draagtouwtje ging door een speciaal geboord gaatje in het voorhoofd. Als een soort trofeeën. De Nasca hadden een machtig rijk in Peru, tussen het jaar nul en 900, als voorgangers van de Inca’s. Waarschijnlijk werden de schedels gebruikt als symbolen van kracht en vruchtbaarheid. Maar van wie waren die schedels? Al 80 jaar maken geleerden er ruzie over. Het waren overwonnen tegenstanders, zegt de ene partij. Welnee, zegt de andere partij, het waren zorgvuldige vereerde voorouders! Onderzoekers hebben nu bij een groot aantal schedels gekeken naar chemische stoffen in het bot. Conclusie: ze komen uit de streek waar ze gevonden zijn. Waarschijnlijk voorouders dus. (HS)