De oudste koran

Met belangstelling las ik over de oudste koran en het taalkundige probleem t.a.v. het geschreven Arabisch, waarin de klinkers niet geschreven werden. Daardoor konden en kunnen nog altijd woorden anders geïnterpreteerd worden. In andere geschreven en verwante semitische talen speelt dat ook een rol, wat je in oude bijbelvertalingen terugvindt. Een heel bekende vertaalfout van vroeger zie je nog altijd terug op oude schilderijen, tegeltjes en beeldhouwwerken; n.a.v. het bekende oudtestamentische verhaal van Mozes die de berg Sinaï afdaalde met de stenen tafelen met daarop de tien geboden. Mozes werd sinds de 12de eeuw geregeld afgebeeld met een of twee horentjes op zijn voorhoofd. In het bijbelboek Exodus 34:35 `zagen zij hoe zijn gezicht glansde` na zijn ontmoeting met God op de berg. In oudere vertalingen is er sprake van `straalde de huid van zijn gelaat` of nog eerder dat `het vel van het aangezigt van Mozes glinsterde` of Mozes kwam `lichtende` de berg af , maar in de oudste bijbelvertalingen was er sprake van een Mozes die met horentjes de berg afkwam! ...In mijn jeugd hadden wij dan ook een klein wit katje met twee zwarte vlekjes op zijn voorhoofd dat Mozes werd genoemd.Maar ook nu nog zou je vraagtekens kunnen zetten bij sommige bijbelse vertalingen. Prof. dr. A.H.J. Prins (1921-2000) was hoogleraar culturele antropologie in Groningen en een van zijn specialisaties was eerst Oost-Afrika, later ook het Midden-Oosten. Vooral op het gebied van de maritieme culturele antropologie heeft hij veel werk verricht en daarover gepubliceerd. Als bijeffect ontstond er later verschil van mening met zijn vriend de theoloog prof. dr. Adam van der Woude n.a.v. de tekst van Jezus `Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan` (Mattheus 19:24 of Marcus 10:25 of Lucas 18:25)Mijn vader kende n.l. het arabische woord g`m`l als scheepstouw, maar ook natuurlijk g`m`l als woord voor kameel (eigenlijk dromedaris, vooral als lastdier gebruikt in woestijnachtige gebieden), maar dan met andere klinkers uitgesproken. Het zou - volgens mijn vader - toch logisch zijn te veronderstellen dat Jezus in deze vergelijking gebruik zou maken van een scheepsterm. Immers hij en de meeste van zijn leerlingen kwamen uit het vruchtbare Galilea en hij was in gesprek met zijn leerlingen, veelal vissers of uit de streek afkomstig rond het meer van Tiberias. Zeker in combinatie met het oog van een naald denk je aan een draad, maar in dit geval wel een onmogelijk dikke draad, nl. een scheepstouw.

    • Jolien T.C.Berendsen-Prins Haren