De Orde van Koning Arthur

Eigenlijk mag het verbazingwekkend heten dat Arthur Del Prado nu pas een hoge koninklijke onderscheiding heeft gekregen. De 77-jarige ondernemer stond aan de wieg van hoogtechnologische ondernemingen als ASML, ASMI en Besi. Ook het jonge bedrijfje Mapper, dat een nieuw soort machines voor de chipindustrie ontwikkelt, steunt hij met geld en goede raad.

Meer mannen als Del Prado en Nederland zou een innovatieland zijn naar het hart van premier Balkenende. Met zijn benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau had dan ook niet gewacht hoeven worden tot ná zijn definitieve pensionering, vorig jaar.

De timing van het lintje is markant. Het lijkt of de regering Del Prado wil eren voor zijn jarenlange verzet tegen aandeelhoudersactivisten en hem morele steun wil geven in de zaak die komende week weer dient bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam.

De hedgefondsen Fursa, Hermes en Centaurus zijn het gedoe bij ASMI zat. De opstandige aandeelhouders spanden al een jaar geleden een rechtszaak aan, omdat het bedrijf een beschermingsmuur had opgeworpen zodat zij de macht niet konden overnemen. Ze wilden namelijk op een aandeelhoudersvergadering een eigen bestuur benoemd krijgen. Toen het Amerikaanse Applied Materials het bedrijf van Del Prado trachtte te veroveren, staakten ze eventjes hun verzet. Maar nu de Amerikanen zich weer hebben teruggetrokken, vragen ze alsnog om een onderzoek naar wanbeleid bij ASMI en willen ze een supercommissaris benoemd zien die gaat over alle benoemingen van bestuurders en commissarissen bij het bedrijf.

De hedgefondsen zijn al jaren ontevreden over de resultaten en wilden vergaande maatregelen, waaronder opsplitsing van ASMI. Want zoals wel vaker met innoverende ondernemers: het is een kunst om een bedrijf op te richten en een sterke marktpositie te geven, het is een andere kunst om zo’n bedrijf winstgevend te maken en te houden. Dat lukte Arthur del Prado niet en zijn zoon Chuck evenmin.

Een jaar nadat vader Arthur zijn zoon, na omzwervingen bij IBM en ASML, oud en wijs genoeg vond om de scepter over te nemen, ziet hij zijn hofhouding deserteren. In maart stapte commissaris Léon van den Boom op, deze maand de trouwe financieel directeur Naud van der Ven. Zij waren ontevreden omdat de oude koning Arthur begin dit jaar voorkwam dat zijn zoon werd afgezet als bestuurder.

Die presenteerde deze week trieste resultaten over het eerste kwartaal. Op een ingestorte omzet van 89 miljoen euro lijdt het bedrijf een verlies van 23 miljoen euro. En wat doet Chuck? Hij vraagt zijn onderdanen om rust.

Daan van Lent

    • Daan van Lent