De lezer schrijft over ‘copy-pastejournalistiek’

NRC is bezig met een self-fulfilling prophecy. Een grote groep kopers en abonnees neemt afscheid als gevolg van de toenemende concurrentie van internet en andere factoren en NRC bespaart vervolgens op verslaggevers en research. Dit proces is al enige tijd gaande. Langzaam neemt hierdoor het gehalte aan ‘copy-pastejournalistiek’ in NRC toe. nrc.next wordt in het leven geroepen. Deze stap doet de soep voor de lezer van de avondkrant verder verwateren. De lezer van de avondkrant, die gewend was dat alle nieuws van NRC hem automatisch onder ogen kwam, ziet zijn positie veranderen. Een tweede grote groep – inhoudelijk geïnteresseerde – lezers beraadt zich: willen wij deze aangelengde soep nog wel?

NRC zou zich de principiële vraag moeten stellen wat ze wil met de avondkrant. Wil ze onafhankelijke en kritische journalistiek blijven bedrijven?

Tom Hoppen

Altenburg

De krant antwoordt

Het is jammer dat de lezer de indruk heeft dat de krant zou besparen op verslaggeving en research. De (hoofd-)redactie ziet verslaggeving en onderzoek door eigen redacteuren juist als de kern van onze journalistiek. De krant heeft in dit opzicht een traditie hoog te houden. Zo hebben onze onderzoeksverslaggevers de afgelopen twaalf jaar zes keer de hoogste prijs voor de Nederlandse dagbladjournalistiek gewonnen. Vorig jaar nog met een serie over de verkoop van ABN Amro en daarvoor met een artikelenreeks over de boekhoudfraude bij Ahold, schoolvoorbeelden van de „kritische en onafhankelijke journalistiek” die de lezer terecht van de krant vraagt.

Terzijde: de scheiding tussen papier en online die de lezer ziet, is wat ons betreft steeds minder relevant, omdat wij zelf op internet publiceren.

Het is waar dat we eerder dit jaar onder druk van een tegenvallend economisch getij een aantal versoberingen hebben doorgevoerd om verzekerd te blijven van voldoende winst, maar daarbij is onze verslaggevingscapaciteit ontzien. Dat geldt eveneens voor ons netwerk van verslaggevers in het buitenland, onze 24 correspondenten – bijna 10 procent van het totale aantal redacteuren. Snijden in dat netwerk op vijf continenten zou een besparing opleveren, maar we realiseren ons terdege dat onze correspondenten de ogen van de krant in de wereld zijn. Onze krant, met een internationaal ingesteld lezerspubliek dat verwacht dat we mondiale gebeurtenissen waar mogelijk uit de eerste hand beschrijven en duiden, kan het zich niet permitteren de blik naar binnen te richten.

Dan de suggestie dat de komst van nrc.next geleid zou hebben tot een ‘verwatering’ van de avondkrant omdat we de kopij zouden verdelen tussen beide titels, waardoor lezers van NRC Handelsblad sommige stukken zouden moeten missen omdat ze alleen in next verschijnen en omgekeerd. Ook hier heeft de lezer helaas een verkeerde indruk. Beide titels worden gemaakt door dezelfde redactie, die sinds de komst van next drie jaar geleden, is uitgebreid. Die grotere redactie maakt dus twee kranten, met één ambitie: het bedrijven van onafhankelijke, verdiepende journalistiek. Met de komst van next is die redactie zich gaan instellen op meerdere deadlines – en zelfs een continue deadline als we onze websites meetellen. In tegenstelling tot de ‘copy-paste-journalistiek’ die de lezer veronderstelt, worden zo de lezers van zowel NRC Handelsblad als die van nrc.next, op hun eigen moment, bediend met de meest actuele en relevante berichten en achtergronden, geschreven door de groep redacteuren die ons kapitaal vormt.

Birgit Donker

Hoofdredacteur

Reacties: nrc.nl/lezerschrijft

Nieuwe kwesties, voorzien van naam en woonplaats, naar lezerschrijft@nrc.nl