Ambulancepersoneel moet mishandeling wél melden

Filosoof Niels Karsten stelt dat het geen goed idee is om ambulancepersoneel te verplichten kindermishandeling te melden (Opiniepagina, 21 april). Het behoort volgens Karsten niet tot hun verantwoordelijkheid.

Wij willen beroepskrachten die dagelijks met kinderen in contact komen juist aanmoedigen om kindermishandeling te melden.

In de praktijk blijkt namelijk dat een meldrecht niet voldoende werkt. Hulpverleners en andere beroepskrachten die uit hoofde van hun functie dagelijks met kinderen te maken hebben, vallen te vaak terug op de verantwoordelijkheid van anderen in de keten van betrokken instanties. Bij probleemgezinnen kan dat om tientallen instanties gaan: jeugdzorg, kinderopvang, de woningbouwvereniging, de gemeente, maatschappelijk werk, de school, justitie, enzovoort. Uit een gezamenlijk onderzoek met Netwerk blijkt dat 74 procent van de medewerkers in de jeugdzorg aangeeft dat het onduidelijk is bij wie welke verantwoordelijkheid begint en eindigt. In het geval van melding van kindermishandeling kunnen we daarom het best zoveel mogelijk mensen verantwoordelijkheid geven door middel van een meldplicht.

Karsten redeneert verder dat alleen jeugdzorg verantwoordelijk is voor preventie en aanpak van kindermishandeling. Maar Bureau Jeugdzorg is slechts één schakel in de keten en is bovendien afhankelijk van de meldingen van anderen. Bureau Jeugdzorg wordt immers pas ingeschakeld als er al een vermoeden bestaat. Zonder meldplicht voor beroepskrachten kunnen we slechts vertrouwen op burgerplicht. En dat is niet voldoende.

    • Tim de Jong Bondspenningmeester Abvakabo Fnv
    • Portefeuillehouder Welzijn