Vragen die ik tijdig heb ingeslikt: denk je vaak aan mij. Welk gesprek druk je nu weer weg. Van wie zijn die bloemen. Aan wie denk je als je niet aan mij denkt.

    • Ingmar Heytze