Toneel

Ik moest aan het vormingstoneel denken toen ik Wilfred Takkens commentaar op het toneelstuk Geslacht van Het Toneel Speelt in het CS van vrijdag 24 april las. Hij pleit voor een tegenstem voor de racistische opmerkingen die in het door Rob de Graaf geschetste blanke middenklasse milieu gebezigd worden. Geen weldenkend mens zal zich tegen de emancipatoire inhoud van vormingstoneel verzetten. De vraag is of kunst voor een opvoedkundige missie in gijzeling moet worden genomen. Kunst is een vrijplaats voor sentimenten, ideeën en gedragingen die duister, ongewenst en zelfs gevaarlijk kunnen zijn. De Graaf is iemand die de wanhoop, de levensangst en de onzekerheid in de menselijke existentie in zijn teksten vertolkt. Hij schetst een sombere wereld die authentiek maar zelden moreel verheffend is. Zijn complexe en soms onaangename meerduidigheid refereert beter aan de werkelijkheid dan de eendimensionale boodschap van het vormingstoneel.

Amsterdam

    • Jan Dietvorst