Recessie verenigt vakbonden

Misschien is arbeidersbeweging niet meer de goede benaming, maar vandaag is zij in Parijs eindelijk verenigd.

Nooit eerder trokken de acht grote Franse vakbondsfederaties samen op tijdens 1 mei, de Dag van de Arbeid. Terwijl de industrie plaatsmaakte voor een diensteneconomie met een van de laagste percentages vakbondsleden in Europa, bleef 1 mei in Frankrijk gedurende de hele twintigste eeuw een feest ter bevestiging van ideologische identiteiten. Défilés kleurden alle rood, van trotskistisch tot christelijk-sociaal, maar bleven strikt gescheiden. De Parti Socialiste, de Franse socialistische partij, deed sinds 2003 helemaal niet meer mee aan de 1-meiviering.

De recessie heeft daar verandering in gebracht. Alleen de nieuw-radicale minderheidsbond SUD blijft apart. De andere bonden denken samen de meeste kans te hebben om president Sarkozy en de regering te bewegen tot een meer op koopkracht en consumenten gericht anti-crisisbeleid.

In januari en maart gingen al enkele miljoenen mensen de straat op. Of het er vandaag evenveel worden, wordt door de vakbondsleiders betwijfeld. Omdat 1 mei sinds 1947 een vrije dag is, genieten de mensen ook van een lang weekeinde. Maar de vakbondsleden en politici van verschillende linkse gezindten die in 280 Franse steden arm in arm door de straten lopen, weten zich volgens peilingen gesteund door driekwart van de Fransen.

Van alle Fransen zou 90 procent voorstander zijn van het verbieden van ontslagen bij bedrijven die overheidssteun krijgen. Maandag overleggen de vakbondsfederaties over vervolgacties.