Gemeentebelasting

De FNV is het van harte eens met het pleidooi van Martijn Weeda van de ASVA Studentenunie (nrc.next, 29 april)voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen voor studenten. Maar studenten zijn niet de enige slachtoffers van de Wet Kwijtschelding. Die is in beton gegoten: alleen mensen met een inkomen op het absolute minimum kunnen er aanspraak op maken. Wie daar ook maar een halve euro boven zit, is meteen het volle pond kwijt. Vorig jaar schreef de FNV minister Ter Horst (PvdA, Binnenlandse Zaken) daar nog een brief over. Ofwel de ondergrens omhoog naar 130% minimumloon, ofwel een glijdende schaal afhankelijk van het inkomen. De kamerfracties van PvdA en SP zijn voorstander van zo`n herziening van de wet, die voor dit voorjaar stond gepland.

    • Jeroen de Glas Voorzitter Fnv Jong