België zet leger in tegen piraterij

Rotterdam, 1 mei. - Belgische koopvaardijschepen kunnen bescherming vragen van Belgische militairen tegen piraterij voor de kust van Somalië. België is het tweede land in de EU dat een dergelijke maatregel neemt. Pagina 4