SER: hulp oude werknemer

Oudere werknemers kunnen langer blijven werken als bedrijven een plan maken voor hun carrière en oudere en laagopgeleide werknemers bij- of omscholen.

Deze extra investeringen bepleiten de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Werk en Inkomen. De SER vindt dat vooral werknemers in zware beroepen na verloop van een aantal jaren moeten kunnen overstappen naar minder zware functies binnen hun bedrijf of sector. Dat blijkt uit een voorlopig advies van de SER aan het kabinet over preventie op het gebied van gezondheid binnen arbeidsorganisaties.

Er moeten loopbaantrajecten worden ontwikkeld zodat oudere werknemers voor wie het beroep te zwaar dreigt te worden een lichtere baan kunnen krijgen, schrijft de SER in het rapport Een kwestie van gezond verstand.

Minister Klink van Volksgezondheid (CDA) had de SER vorig jaar gevraagd wat bedrijven kunnen bijdragen aan de gezondheid van werknemers. Een betere gezondheid van werknemers kan leiden tot minder verzuim en betere prestaties. En op langere termijn „maakt een betere gezondheid ook een langere inzetbaarheid van werknemers mogelijk”, schrijft de SER, waarin vakbeweging, werkgevers en onafhankelijke Kroonleden vertegenwoordigd zijn.

Ook de Raad voor Werk en Inkomen meent dat extra investeringen nodig zijn in oudere werknemers. Volgens de arbeidsmarktanalyse voor 2009, die vandaag is gepubliceerd, zal de recessie werknemers in de industrie hard raken. Vooral in technische en industriële beroepen, waar tot voor kort grote tekorten aan personeel waren, zullen bij een neergaande conjunctuur veel werknemers op vooral middelbaar niveau werkeloos worden. Oudere vakmensen, jongeren en allochtonen zullen hierdoor getroffen worden en hun baan verliezen.

Met het oog op de arbeidsparticipatie op langere termijn is het volgens de raad van belang dat alles in het werk wordt gesteld te voorkomen dat ouderen werkloos worden. „Het is van groot belang”, schrijft de raad dat de ingezette cultuurverandering op het gebied van werkende ouderen niet wordt verstoord. „Op langere termijn kan de Nederlandse economie niet buiten langer doorwerkende ouderen.”