Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Wetenschap

Roggeveen zag geen reuzen toen hij Paaseiland bezocht

In de bijdrage van Frans Mouws over de vergeten ontdekker van het Paaseiland (NRC Handelsblad, 10 april) wordt gesteld dat Jacob Roggeveen tijdens zijn korte bezoek aan het Paaseiland in april 1722 aldaar reuzen had waargenomen.

Deze bewering is niet in het journaal van Roggeveen te vinden.

In het door het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen in 1838 uitgegeven Dagverhaal der Ontdekkings-reis van Mr. Jacob Roggeveen staat op pagina 111, waar zijn bezoek aan het Paaseiland aan de orde komt, slechts dat de eilanders in het algemeen ”wel geproportioneert zijn”, een kloeke en sterke musculatuur hebben en ”doorgaans groot van postuur” zijn. Er is in Roggeveens beschrijving geen sprake van reuzen.

Het verhaal over de reuzen is te vinden in het fantasierijke, anonieme Kort en Nauwkeurig Verhaal vaan de Reize door drie Schepen in het jaar 1721 gedaan enz., geschreven door ene T.D.H. Deze auteur vermeldt de aanwezigheid op het Paaseiland van reuzen, die meer dan 12 voet lang zijn.

Dit pamflet van 12 pagina`s uit 1727 is in 1728 in een omvangrijker versie uitgegeven onder de titel Tweejaarige Reyze Rondom de wereld, ter nadere Ontdekkinge der Onbekende Zuydlanden. Ook in dit werk worden de reuzen genoemd.

Jammer, dat Mouws in zijn overigens interessante artikel deze rare mythe niet heeft ontkracht.

H.J.M. Claessen, Wassenaar