Bewoners eisen herziening NZ-lijn

Amsterdam, 17 april. - De Amsterdamse bewonersvereniging De Bovengrondse heeft de Raad van State verzocht het bestemmingsplan voor de Noord-Zuidlijn te herzien. De vereniging meent dat de Raad van State bij het vaststellen van het bestemmingsplan ”aantoonbaar onjuist” is geïnformeerd. De uitspraken van voormalig wethouder Herrema gelden als nieuw bewijs. Herrema heeft meermalen gezegd dat de gemeente de risico`s van de metrolijn in eerste instantie niet goed heeft ingeschat.